نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

محمدیه، یکی از محله­های شهر نایین، واقع در استان اصفهان، است که بیشتر با عنوان برزن محمدیه نامیده می­شود. گونه­ زبانی محمدیه نایین، یکی از لهجه­ها یا گونه­های زبانیِ گویش نایینی است که در گروه گویش­های مرکزی وشاخه­ گویش­های جنوب شرقی قرار می‌گیرد. یکی از پیشه­های اصلی و مهم مردم محمدیه از گذشته­های بسیار دور، کشاورزی و به ویژه کاشت پنبه و گندم بوده است و هنوز برخی ابزارها و شیوه­های سنتی و کهن کشاورزی با نام­های خاص، در این ناحیه مورد استفاده قرار می­گیرد. در این مقاله واژه­ها و اصطلاحات مربوط به زمین کشاورزی و تقسیمات آن، عنوان­های افرادی که بر روی زمین کشاورزی کار می­کنند، ابزارهای کشاورزی، واژه­های مربوط به فراورده­های کشاورزی و وسایل و واحدهای اندازه‌گیری آنها، گیاهان خودرو، آفت­ها، علف­های هرز و جانوران موذی و همچنین واژه­های مربوط به آبیاری، گردآوری شده­اند. به دلیل قدمت و دیرینگی حرفه کشاورزی در این روستا و از سوی دیگر کمرنگ شدن شغل کشاورزی و استفاده از ابزارهای مدرن در این پیشه، گردآوری این واژه‌ها اهمیتی مضاعف یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agricultural Terms in Mohammadieh Dialect

نویسنده [English]

  • Azam alsadat Mousavi Kazemi Mohammadi

M.A. in Ancient Languages and Cultures, Institute for Humanities and cultural Studies

چکیده [English]

Mohammadieh, aka Barzan Mohammadieh, is a district in Naein, in Isfahan province. The Mohammadieh dialect is a branch of Naeini dialect. The latter family itself is categorized under the central dialects and belongs to the south-eastern family. Throughout its history, agriculture, particularly cultivating cotton and wheat, has been an important occupation in Naein. Still, some traditional skills and tools, as well as relevant words and expressions, are used in Mohammadieh.
In this paper, the terms and expressions related to agriculture and irrigation, types and titles of farmers, agricultural implements, units of measurement, weeds and vermin are listed and the terminology used by the native people is analyzed. Due to the industrialization process, a serious threat to the traditional techniques of agriculture as well as to the dialect, collecting the words and grammatical features in order to preserve this unique dialect which is a part of the Iranian culture, should be the primary task of the scholar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammadieh
  • Naein
  • Iranian Central Dialects
  • Agriculture
  • irrigation