نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کشف مدارک و اسناد بومی در ناحیه ختن و غارهای هزار بودا، بر کاغذهای چینی مرغوب توسط هیئت­ های اکتشافی غربی و ژاپنی در پایان سده نوزدم و آغاز سده بیستم، فصل نوینی در تاریخ ختن گشود. بررسی این مدارک به گویش کم­شناخته شده ایرانی، همراه با اصطلاحات فنی از سنسکریت و پراکریت در زمینه­های ادبی، علمی، اداری، سیاسی، پزشکی و ... پیشینه تاریخی و فرهنگی ختن را روشن ساخت. زائران چینی از سده پنجم به نوعی آیین و سنن مذهبی اشاره می­کنند که هندی و بودایی است، اما پیش از آمدن دین بودایی و به ویژه مکتب مهم آن، «مهایانه» عقاید ایرانی باستان رواج داشته است. ادبیات ختنی بودایی آثاری از این راهیابی عقاید باستانی را به ختن نشان می­دهند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Khotanese Literary Works

نویسنده [English]

  • Mahshid MirfaKhraie

Professor, ancient Iranian Languages and Cultures, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The discovery of autochthonous documents in the region of Khotan and the Caves of the Thousand Buddhas, on Chinese high-quality paper and by Western and Chinese discovery team at the end of 19th century and early 20th, has inaugurated a new chapter in the history of Khotan. The study of these documents which were written in a less-known Iranian language and contained Sanskrit and Prakrit terminology of literature, science, administration, politics, medicine etc; has shed light to the historical and cultural background of Khotan. The Chinese pilgrims in the 5th century have mentioned rituals that are Indian and Buddhist. However ancient Iranian beliefs were popular before the start of Buddhism and especially Mahāyāna school. Khotanese literature demonstrates traces of this progression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East middle Iranian languages
  • Khotanese Language
  • Sakas
  • Buddhist Works