چند قانون اجاره در دوره ساسانی بر اساس مادیان هزار دادستان

نادیا حاجی پور

دوره 13، 48-49 ، شهریور 1396، ، صفحه 5-14

چکیده
  مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی حقوقی است که در اواخر دوره ساسانی یعنی اوایل قرن 7 میلادی گردآوری شده است. موضوعات حقوقی این متن درباره برده­داری، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، ارث، اجاره و ... است. در این پژوهش قصد بر این است تا مطالب مربوط به اجاره در این متن حقوقی بررسی و قوانین آن استخراج و به این پرسش پاسخ داده شود ...  بیشتر