فصلی در دستور زبان اوستایی

فرزانه گشتاسب

دوره 12، شماره 44 ، خرداد 1395، ، صفحه 85-102

چکیده
  در این مقاله فصل دوم از فرهنگ اویم ایوک آوانویسی، ترجمه و درباره واژه‌های آن بحث شده ‌است. فرهنگ اویم ایوک، فرهنگی دو زبانه از دوره ایران پیش از اسلام مشتمل بر واژه‌ها و عبارات اوستایی و ترجمه آنها به پهلوی است. فصل دوم این فرهنگ توضیحاتی درباره دستور زبان اوستایی دارد که آن را می‌توان تنها متنی دانست که درباره دستور زبان اوستایی ...  بیشتر

بازتاب تمثیلی کهن در داستان سفر برزویه به هند

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی پور

دوره 9، 32-33 ، شهریور 1392، ، صفحه 51-57

چکیده
  داستان «سفر برزویه طبیب به هند» روایات گوناگونی دارد که می‌توان تمامی آنها را در دو گروه، یکی تحریر بلندتر و دیگری تحریر کوتاه­تر طبقه‌بندی و مقایسه کرد. در داستان بلندتر برزویه پزشک خسرو اول، انوشیروان به هند می‌رود تا کتاب کلیله و دمنه را یافته و با خود به ایران آورَد. در تحریر کوتاه­تر، داستان به صورت تمثیل بیان شده است. ...  بیشتر