نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تحلیل گفتمان یکی از مباحث مهم در حوزه‌ زبان‌شناسی ا‌ست. از این منظر می‌توان بسیاری از رمزهایی را که نویسنده در داستان ارائه می‌دهد، رمزگردانی کرد. برخی از بحث‌های مطرح شده در متن، موضوعاتی­اند که به فرامتن تعلق دارند و به کارگیری و نقد این مباحث فرامتنی ممکن است تأثیر عمده‌ای در درک داستان داشته باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از نظریه گفتمان «لاکلا» و «موف» که چارچوبی برای تحلیل نظام گفتمانی سیاسی- اجتماعی است، نشان داده شود که گفتمان­های سیاسی با استفاده از کدام راهبردها بازنمایی می­شوند و چگونه در قالب شبکه­های هژمونی­شده در رمان انعکاس یافته­اند. در این راستا، رمان «مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می­کند» به عنوان نمونه مدّنظر قرار گرفته است. نتیجه این بحث این است که گفتمان­های غالب در این رمان از طریق غیریّت­سازی و برجسته­سازی نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقیب گفتمان خود را هژمونیک می­کند و باعث استمرار سلطه و قدرت خود می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of the Novel “The Carless Man Hole My Red Balloon”

نویسندگان [English]

  • Forugh Kazemi Kazemi 1
  • Somaye Ajali 2

1 Associate Professor , Linguistic Department, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

2 M.A. graduate in Linguistics, Linguistic Department, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

چکیده [English]

Discourse analysis is one of the most important issues in linguistics. We can decoding a lot of codes that provides the author of the story. Some of discussions presented in the text, are a series of subjects that belong to hypertext. However, employing and criticize these hypertextual discussions could have major effect on the understanding of the story. This article with using discourse theory of "Laclau" and "Mouffe" - which is a framework for analyzing the socio-political discourse – demonstrate that What are the strategies which represent political discourses, and how reflects in novel in format of hegemonies networks. In this regard, a novel “The carless man hole my red balloon” is considered as a instance. Finally, we result that dominant discourses in the novel through antagonism and foregrounding of own authority points and weakness points of other explaining hegemonic discourse, and this caused perpetuates domination and power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis
  • Power
  • Verbal violence
  • Novel