نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

نشانه­ ناسی از جمله دانش­های نوینی است که وارد قلمرو پژوهش­های معاصر شده و به دانش کلیدی در برخی رشته ­ها تبدیل گشته است. موضوع نشانه­شناسی بررسی مسئله دلالت و معنا در مقام­های نشانه­ ای مختلف، اعم از زبان، تصویر، موسیقی، بنا و هر چیزی است که در فرهنگی خاص معنادار و دلالت­گر باشد. در تحقیق حاضر قصد بر آن است که پوسترهای تبلیغاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بررسی شود تا پاسخ مناسبی برای این سوالات به دست آوریم که از چه راهکارهای نشانه­ شناختی در این پوسترها استفاده شده است و آیا این پوسترها در دستیابی به اهداف این سازمان و القای پیام به مخاطبان کارآمد بوده­ است؟ در این تحقیق، نشانه ­شناسی تبلیغات رولان بارت که بر معنای ضمنی و آشکار تصاویر و پوسترهای تبلیغاتی تاکید دارد و نیز دسته­بندی نشانه ­ها از دیدگاه پیرس مد نظر قرار گرفته است. تحقیق با استفاده از تحلیل 30 پرسشنامه از گروه­های مختلف انجام شده است. در نهایت مشخص گردید، انواع مختلف نشانه های تصویری و زبانی در این پوسترها به کار گرفته شده­ و انواع نشانه ­ها نیز بر دلالت­های ضمنی تصاویر تاثیرگذار بوده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Semiotic Analysis of the Advertising Posters in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Malihe Malmir

Ph.D. student in linguistics, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran.

چکیده [English]

Semiotics is one of the new sciences that enter the realm of contemporary researches and it has become to key knowledge in some fields. The subject of semiotics is the study of implication and meaning in different signs including language, image, music and building. And whatever that is meaningful in a special culture. In this research, we have investigated the semiotic studying of the advertising posters in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran. We have been looking for answers for these questions that what semiotic strategies have been used in these posters and have they been successful in achieving the goals of the organization and inducing message to the audiences? The theoretical framework of this research is Roland Barthes’s advertising semiotics that focuses on the implicit and explicit meaning of images and posters and the Peirce’s theory of signs. The research method is using a questionnaire. Thirty persons from different groups participated in the research. Finally, it was determined that different kinds of visual and verbal signs have been used in these posters and types of signs have influenced on the implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertising semiotics
  • implicit and explicit meaning
  • visual and verbal signs