نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رویکردی مقبول و البته نادقیق در معنی‌شناسی گروه­ های اسمی جمع وجود دارد که مبتنی بر مفهوم حاصل­ جمع است. این مفهوم در مقابل مفهوم سنتی مجموعه در منطق مطرح می‌شود. نظر بر این است که ما از ماهیت­ های حاصل‌جمع نیز مانند ماهیت­ های مفرد شناخت پیدا می‌کنیم در حالی که در مورد مجموعه‌ها چنین شناختی ضرورتاً میسر نیست. در الگوی تعبیری فوق از گروه­ های اسمی جمع مستقیماً به ماهیت­های حاصل‌جمع توجه می‌شود. الگوی دیگری نیز وجود دارد که ماهیت­های مفرد را به عنوان جزئی از ماهیت­های حاصل‌جمع مد نظر قرار می‌دهد. هر دوی این الگوها، فقط کلیّتی از عملکرد ارجاعی گروه­های اسمی جمع را نشان می‌دهند، به طوری که تمایزهای خوانشی توزیعی- جمعی و وجودی-جنس‌بودگی را نمی‌نمایانند. در این مقاله، صورت­های منطقی جمله‌های حاوی گروه­های اسمی جمع با در نظر گرفتن خوانش‌های فوق ترسیم می­ شود. گروه­های اسمی جمع دست‌کم بر چهار نوع ماهیت حاصل‌جمع ارجاع می‌دهند. از سوی دیگر، ارجاع به این ماهیت­ها به صورت معنی‌شناختی در خود گروه­های اسمی رمزگذاری نمی‌شود؛ بلکه حاصل تعامل جهان و زبان است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Formal Semantics of Plural NPs

نویسنده [English]

  • Bohloul Alaei

Ph.D. student in linguistics, Allame Tabatabai university

چکیده [English]

There is a widely accepted, through imprecise approach to semantics of plural NPs, based on the concept of "sums", which is from the traditional notion of "sets" in logic. It is believed that we recognize sums of things as a part of our ontology, while this does not necessarily occur in the case of sets. To account for the meaning of a plural NP, the above- mentioned model of interpretation considers sums of things directly. However, there has been another model which, by contrast, takes singular entities as part of sums. Both models represent just a totality of the referential function of the plural NPs. They can't make a distinction between distributive and collective readings or between existential and generic readings of plural NPs. This paper tries to draw the logical forms of the related sentences regarding various readings. We will see that plural NPs can refer to at least four types of sums. Moreover, reference to these types is not encoded semantically in the NPs themselves; it is mostly the result of the world- language interaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • plural NPs
  • distributive reading
  • collective reading
  • existential reading
  • generic reading