معنی ـ نشانه شناختی تبلیغات بیلبوردی در سطح شهر شیراز: رویکردی مشاهده گر بنیاد

سبا ولی زاده

دوره 11، 42-43 ، اسفند 1394، ، صفحه 107-129

چکیده
  از آنجا که امروزه تبلیغات در قالب نظریه­ های معنی ـ نشانه ­شناختی قابل بررسی است، پژوهش حاضر با رویکردی مشاهده­گر بنیاد در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا برهمکنش نظام معنی شناختی زبان(استعاره و مجاز) و نظام نشانه­ شناختی (تصویر) از دیدگاه مشاهده­گر به غنای تبلیغات می­افزاید. شرکت­کننده­ گان در این تحقیق 60  مشاهده­گر ...  بیشتر