دوره و شماره: دوره 13، 48-49، تابستان 1396، صفحه 1-100 
2. ساختار اتباع در گویش لای زنگانِ داراب

صفحه 15-24

حسن رنجبر؛ کتایون نمیرانیان


4. نامهای مشترک ایرانی و قرقیزی و تغییرات آوایی و نگارشی آنها در زبان قرقیزی

صفحه 39-51

نورگل شایدولایوا؛ عباسعلی وفایی؛ ضیاءالدین تاج الدین


5. تحلیل گفتمان نقشگرای اشعار ملاعلی فاخری

صفحه 53-69

حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی؛ حمید ساروخانی