راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

از پژوهشگران و صاحب­نظران در مباحث زبان­شناسی همزمانی و تاریخی، ترجمه ­شناسی و آموزش زبان دعوت می­ شود مقالات خود را در چارچوب موارد زیر از طریق سامانه ارسال نمایند.

- زبان مقاله­ ها فارسی است.

- مقاله­ های ارسالی نباید در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد و یا برای چاپ به طور همزمان به نشریه­ های دیگر ارسال شده باشد.

- مقاله­ های با حجم 2500 تا 4500 کلمه پس از داوری در اولویت چاپ قرار می­گیرد.

- نگارش چکیده فارسی و انگلیسی  به همراه 3 تا 5 واژه کلیدی ضروری است.

- از نگارندگان محترم تقاضا می­گردد مقاله ارسالی، مقدمه، بیان صریح پرسش­ها و فرضیه­ ها و نتیجه ­گیری را به همراه داشته باشد.

- در متن مقاله، هنگام ارجاع به منابع، داخل پرانتز نام نویسنده، تاریخ نشر و شماره صفحه را ذکر کنید.

- برای تنظیم فهرست الفبایی منابع پایان مقاله رعایت ترتیب زیر الزامی است.

الف- نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ انتشار اثر داخل پرانتز، نام کتاب(ایتالیک)، مکان انتشار و نام موسسه انتشاراتی

ب- نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ انتشار اثر داخل پرانتز، نام مقاله (داخل گیومه)، نام کتاب یا مجله(ایتالیک) مکان انتشار و نام موسسه انتشاراتی، شماره مجله، صفحات

- در ارتباط با منابع اینترنتی، ذکر نشانی دقیق سایت ضروری است.

- قلم متن میترا 12 ، عنوان­های اصلی درون متن یاقوت 14 سیاه، عنوان­های فرعی یاقوت 12 سیاه.

- حاشیه­ ها از هر طرف 2.5 ، اندازه صفحه: عرض 17، طول 24.