کلیدواژه‌ها = زبان گیلگی
ساختار سازه ای و فضای واکه ای گونه های شرق گیلان

دوره 15، شماره 57، شهریور 1398، صفحه 83-96

زهرا محمدی؛ ایوب اسماعیل نژاد نودهی