کلیدواژه‌ها = نظام گذرایی
تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه سعدی و ابتهاج با تاکید بر نظام گذرایی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 11-25

محمد عارف امیری؛ حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی


تحلیل گفتمان نقشگرای اشعار ملاعلی فاخری

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 53-69

حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی؛ حمید ساروخانی