مقاله پژوهشی
شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی در واژه های غیر بسیط زبان فارسی

ازیتا افراشی؛ حمید رضایی

دوره 10، 38-39 ، اسفند 1393، صفحه 10-23

چکیده
  شفافیت و تیرگی فصل مشترک حوزه‌های صرف، معنی‌شناسی و نحو است. غالباً زبان‌شناسان در مطالعات خود به شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی در واژه‌‌های مرکب پرداخته‌اند، اما در این میان، واژه‌های مشتق و مشتق- مرکب کمتر مورد توجه قرارگرفته است. تا جایی که  می­توان گفت در این باره در زبان فارسی مقاله و پژوهشی جامع صورت نگرفته است. انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زمان فعل در گویش ترکی همه کسی و بهار

آزیتا افراشی؛ علی طالبی انوری

دوره 10، 38-39 ، اسفند 1393، صفحه 25-44

چکیده
  زبان ترکی آذری در ایران دارای گویش­های متعددی است. از آن جمله می‌توان به گویش­های ترکی آذری در استان همدان اشاره کرد که در سطوح متفاوت آوایی، واجی، صرفی، نحوی و معنایی قابل بررسی‌اند. در مقاله حاضر  قصد بر این است تا زمان‌های متعدد فعل‌ها (دستوری و غیر‌دستوری) در دو گویش ترکی «همه­ کسی»  و «بهار» در استان همدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرایند ساخت واژی اشتقاق در خسرو و شیرین نظامی

نازنین امیرارجمندی؛ سعیده علی نوری

دوره 10، 38-39 ، اسفند 1393، صفحه 45-60

چکیده
  فرایند اشتقاق نقش فعالی در واژه­سازی دارد و جزء ساز و کارهای واژه­سازی زایا و پر­بسامد زبان­های مختلف، به ویژه زبان فارسی، محسوب می­شود. از این رو، در مقاله حاضر قصد بر این است تا فرایند ساخت­واژی اشتقاق در خسرو و شیرین نظامی بررسی شود.  نگارندگان در این پژوهش با استخراج واژه­های مشتق و تحلیل آنها و همچنین بر اساس چارچوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های زبانی و تحلیل ناسازه‌های گفتمانی در طنز( مطالعه‌ موردی مجموعه طنز تلویزیونی شبهای برره)

نادر امیری؛ اعظم عبادی

دوره 10، 38-39 ، اسفند 1393، صفحه 61-80

چکیده
  هدف از این نوشتار بررسی عنصر زبان در مجموعه طنز شب­های برره است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم چندصدایی( هتروگلاسیا) و کارناوال میخاییل باختین و با تأسی به آن به مثابه نظریه و روش، زبان استعاری این مجموعه، مؤلفه­های زبانی و ناسازه‌های گفتمانی آن و نحوه دیالوگ و تعامل ذهنیت با زبان آنها تحلیل می­شود. در نهایت تفسیر مقاله از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بی‌ادبی قراردادی‌شده در برابر بی‌ادبی قراردادی‌نشده (تلویحی)؛ مروری بر برخی مفاهیم ارائه شده از سوی جاناتان کالپپر در بررسی بی‌ادبی کلامی

سمیه سلیمیان

دوره 10، 38-39 ، اسفند 1393، صفحه 81-93

چکیده
  در پژوهش حاضر مفهوم قراردادی‌شدگی و ارتباط آن با بی‌ادبی کلامی از نظر جاناتان کالپپر (2011) بررسی می­شود. علت پرداختن به این موضوع نیز اهمیت این مفهوم در حوزه ادب/ بی‌ادبی کلامی و جای خالی این گونه مطالعات در زبان فارسی است. در ابتدا بر اساس سه منظر کنش‌های کلامی، راهکارهای گفتمانی/ وابستگی/ کاربردشناختی و صورت‌های زبانی به یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع موضوع، تغییرموضوع و سبک گفتار معلمان زن و مرد: رویکردی جامعه شناختی روان شناختی

سلیمان قادری؛ آرزو محمودی

دوره 10، 38-39 ، اسفند 1393، صفحه 95-105

چکیده
  تفاوت­های زبانی مردان و زنان همواره مورد مطالعه محققان و زبان­شناسان اجتماعی قرار داشته است. این تحقیق سعی بر آن دارد که بر پایه نظرات موجود اثر روان­شناختی متغیر مستقل جنسیت را بر متغیرهای تنوع موضوع، تغییر موضوع و سبک گفتار در جامعه زبانی معلمان مورد بررسی قرار دهد. داده­های مورد نیاز از ضبط مکالمات در دفاتر معلمان گردآوری ...  بیشتر