عوامل موثر بر موفقیت تبلیغات تلویزیونی از دیدگاه نشانه شناسی

گلبرگ ذهنی

دوره 11، 42-43 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-46

چکیده
  از منظر علم و دانش ارتباطات، تبلیغات تجاری شکلی از پیام­های ارتباطی است که هدف آن ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان یا مصرف­کنندگان و در نهایت خرید خدمت یا کالایی است که در یک رسانه خاص، نسبت به ترویج و تبلیغ آن اقدام شده است. از آنجا که تبلیغات تلویزیونی به عنوان گسترده­ترین شبکه تبلیغاتی در حوزه اقتصادی رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی ...  بیشتر

تبلیغات و زبان استعاری:رویکرد شناختی به نشانه شناسی

فاطمه نعیمی حشکوائی

دوره 11، 42-43 ، اسفند 1394، ، صفحه 89-106

چکیده
  نشانه­ شناسی شناختی چارچوبی از روش­ها و شیوه­ هایی است که بر پدیده چندوجهی معنی توجه دارد. حوزه نوظهوری است با هدف یکپارچه کردن روش­ها و نظریه­ هایی که در چارچوب علم شناخت ایجاد شده و در نشانه­ شناسی و علوم انسانی توسعه یافته است. مبحث استعاره به لحاظ تاریخی و تحلیلی اساس نشانه ­شناسی است. به لحاظ تحلیلی در مبحث استعاره، ...  بیشتر

معنی ـ نشانه شناختی تبلیغات بیلبوردی در سطح شهر شیراز: رویکردی مشاهده گر بنیاد

سبا ولی زاده

دوره 11، 42-43 ، اسفند 1394، ، صفحه 107-129

چکیده
  از آنجا که امروزه تبلیغات در قالب نظریه­ های معنی ـ نشانه ­شناختی قابل بررسی است، پژوهش حاضر با رویکردی مشاهده­گر بنیاد در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا برهمکنش نظام معنی شناختی زبان(استعاره و مجاز) و نظام نشانه­ شناختی (تصویر) از دیدگاه مشاهده­گر به غنای تبلیغات می­افزاید. شرکت­کننده­ گان در این تحقیق 60  مشاهده­گر ...  بیشتر