کلیدواژه‌ها = بررسی صوت شناختی
بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده زبان فارسی معیار

دوره 8، شماره 31، اسفند 1391، صفحه 89-104

شهره فشندکی؛ ماندانا نوربخش