فرایندهای واجی همگونی و حذف در لری بختیاری مسجدسلیمان در چارچوب واج‏شناسی زایشی

فروزنده زردشتی؛ مریم ایرجی

دوره 13، 48-49 ، شهریور 1396، ، صفحه 25-38

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله، شناسایی برخی از مهم‏ترین فرایندهای واجی موجود در همخوان‏های گویش لری بختیاری مسجدسلیمان  بر ‏اساس واج­شناسی زایشی، خطی و غیرخطی است. برای این کار داده‏ ها از بیست گویشور بومی در رده‏ های سنی و مقاطع تحصیلی متفاوت، از بی‏سواد تا تحصیلکرده، از طریق مصاحبه جمع‏آوری و بر مبنای الفبای آوانویسی بین­المللی ...  بیشتر