ساختار اتباع در گویش لای زنگانِ داراب

حسن رنجبر؛ کتایون نمیرانیان

دوره 13، 48-49 ، شهریور 1396، ، صفحه 15-24

چکیده
  برای درک درست از یک زبان، لهجه و گویش و نیز فهم بسیاری از ظرایف زبانی دانستن دستور زبان و قواعد حاکم بر آن ضروری است. بنا بر اهمیت این مسئله نگارندگان در این جستار ساختار اتباع در گویش لای­زنگان داراب را جهت بررسی و به دست دادن تفاوت­ها و شباهت­های ساخت اتباع در این گویش، برگزیدند. اتباع در اصطلاح دستور، لفظی است مهمل و بی­معنی ...  بیشتر