فرایندهای فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره های تصوری جملات فارسی بر اساس نظریه ژان پیاژه(1973)

مهین ناز میردهقان؛ فریبا حسینی تشنیزی

دوره 12، 46-47 ، اسفند 1395، ، صفحه 75-89

چکیده
  در این­ پژوهش ­قصد بر آن است تا فرایند­های فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره­های تصوری (جانسون، 1987) جملات فارسی بررسی و سپس نتایج با نظریه شناختی ژان پیاژه 1973 تطبیق داده شود. سوالاتی که در این پژوهش مطرح است این است که چگونه کودکان 7-11 سال طرحواره­های تصوری را درک می­نمایند ؟  و اینکه درک طرحواره­های تصوری در نوجوانان ...  بیشتر