تأملی در قرآن کریم بررسی زبان‌شناختی برخی از قواعد تجویدی

فروغ کاظمی

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، ، صفحه 65-84

چکیده
  قرائت قرآن کریم یکی از مهم‌ترین وظایف دینی ماست. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسائلی از منظر زبان‌شناسی است که می‌تواند در کمک به تلاوت/قرائت درست قرآن کریم راه‌گشا باشد. برای این منظور، سوره‌های متعددی از قرآن کریم مد نظر قرار گرفت و پس از تأمل و تعمق در آنها شیوه‌ متداول آموزش قرآن کریم در تجوید بررسی شد. آنگاه با بهره­ گیری ...  بیشتر

مبانی واج شناسی شناختی

هنگامه صالحی کوپائی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، ، صفحه 69-96

چکیده
  امروزه رویکردِ غالب در بررسی­های واج­شناختی رویکرد زایشی است، خواه رویکرد زایشیِ استاندارد و خواه نظریه بهینگی، و اصولاً سخنی از دیگر رویکردها و شیوه تحلیل آنها در واج­شناسی به میان نمی­آید. با توجه به اینکه رویکرد شناختی به عنوان رقیبی برای رویکرد زایشی مطرح است، ضرورت بررسی شیوه تحلیل­های واج­شناختی شناختی واضح می­نماید. ...  بیشتر