استعاره های مفهومی عواطف در حوزه رنگ در زبان فارسی: تحلیلی شناختی و پیکره‌بنیاد

سید سجاد صامت جوکندان

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، ، صفحه 97-117

چکیده
  نگارنده در این پژوهش بر آن است تا مبحث عواطف را از دیدگاه شناخت‌گرایان معرفی کند و به اجمال رویکرد گزاره‌ای (زبانی) به عواطف و الگوهای مفهوم‌سازی استعاری در حوزه انتزاعی عواطف، بر مبنای حوزه رنگ را در زبان فارسی مورد بررسی قرار دهد .به این منظور ابتدا تعدادی واژه در حوزه معنایی رنگ انتخاب شده‌ است که دربرگیرنده فهرستی از رنگ‌واژه‌ها ...  بیشتر

بررسی نقش های معنایی در هر یک از تفکیک های معنایی فعل «دیدن»

سید سجاد صامت جوکندان؛ شایا شهابی

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1391، ، صفحه 37-54

چکیده
  کاسکلا و مورفی ریشه­ چندمعنایی را در تنوعِ موجود در رویه­ های معنایی-کاربرد­شناختی یا روابطی می ­دانند که از طریق آنها معانیِ واژه­ ها به نحوی گسترش یا تغییر می­ یابند که یک واحد واژگانی دارای چند معنی مجزا می­ شود. از سوی دیگر، آنتونانو چندمعنایی را شرایطی می­داند که در آن یک واژه، دو یا چند معنیِ مرتبط با یکدیگر دارد. ...  بیشتر