روابط معنایی در واژگان یزدی

وجیهه آیت اللهی

دوره 9، 34-35 ، اسفند 1392، ، صفحه 23-33

چکیده
   پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط­ معنایی در واژگان­ یزدی به ­شمار می­آید. با در نظرگرفتن اهمیت مسئله روابط­ معنایی در نظام­معنایی زبان (میان­واژگان) و کمبود مطالعات صورت گرفته بر روی واژگان یزدی، روابط معنایی در واژگان این گونه بررسی می­شود. برای گردآوری داده‌های این پژوهش(3908واژه) از واژه‌نامه‌ یزدی (افشار، 1382)، ...  بیشتر