نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل گفتمان نقشگرای اشعار ملاعلی فاخری

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 53-69

حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی؛ حمید ساروخانی