تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه سعدی و ابتهاج با تاکید بر نظام گذرایی

محمد عارف امیری؛ حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی

دوره 13، شماره 51 ، اسفند 1396، ، صفحه 11-25

چکیده
  پژوهش‌حاضر با هدف تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه دو شاعر نامدار (سعدی و ابتهاج) از دو دوره زمانی مختلف انجام‌شده است تا به این وسیله چگونگی بازنمایی جهان‌بینی موجود در این گفتمان در قالب نظام گذرایی و انواع فرایند و نیز تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی چنین بازنمایی‌ در غزلیات عاشقانه این دو شاعر مشخص گردد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان ...  بیشتر

تحلیل گفتمان نقشگرای اشعار ملاعلی فاخری

حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی؛ حمید ساروخانی

دوره 13، 48-49 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-69

چکیده
  پژوهش‌حاضر با هدف تحلیل گفتمان اشعار تعلیمی «ملاعلی فاخری» فقیه و ادیب نامدار قرن ۱۳ هجری انجام ‌شده است تا به این وسیله چگونگی بازنمایی جهان‌بینی موجود در این گفتمان در قالب نظام گذرایی و انواع فرایند و نیز تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی چنین بازنمایی‌ای‌ در دو اثر «گزیده اشعار» و «گزیده مرثیه» مشخص گردد. یافته‌های ...  بیشتر