زبان ارزیابی در نقد آثار هنری

محمد رضا احمدخانی؛ اکرم دهقان زاده

دوره 12، شماره 45 ، شهریور 1395، ، صفحه 11-27

چکیده
  در مقاله حاضر قصد بر آن است تا نقد آثار هنری برای تعیین هویت الگوهای دستوری و واژگانی استفاده شده در ارجاع مقایسه­ ای و همچنین شیوه استفاده از زبان ارزیابی و انواع ساخت­های زبانی (واژه­، صفت، بند و سازه­ های دستوری) به کار گرفته شده، بررسی شود. تعیین این الگوها که نقش کلامی ارزیابی و مقایسه در فرآیند درک دارند به خواننده این امکان ...  بیشتر