پیام‌های سلامت در رسانه؛ مطالعه موردی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبانشناسی، پژوهشگر ارشد صداوسیما

چکیده

آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی یکی از کارکردهای مهم رسانه‌ها است. رسانه در تشویق به برخی رفتارها و عادت‌ها به‌ ویژه در حوزه سلامت نقش مهمی دارد. ازاین‌رو، در حوزه سلامت و با تاکید بر «پیشگیری»، از انواع رسانه و مخصوصاً تلویزیون برای پخش پیام‌های سلامت بهره برده می‌شود. با توجه به تفاوت‌های فردی و اجتماعی، تاثیرپذیری از پیام‌ها در افراد متفاوت است و بر همین اساس باید در انتخاب محتوای پیام بسیار دقت شود. طراحی پیام‌های سلامت حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است و از ارتباطات سلامت نشأت می‌گیرد. رایج‌ترین الگوهای پیام‌های سلامت الگوهای سلبی و ایجابی و پیام‌های یک یا دوطرفه است. دنیاگیری بیماری ویروسی کرونا، بار دیگر اهمیت تولید پیام‌های حوزه سلامت را برای ارتقا بهداشت عمومی نشان داد. این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی پیام‌های سلامت در رسانه (اعم از تلویزیون و فضای مجازی) را از منظر زبان‌شناسی در مورد بیماری کرونا در ایران و چند کشور غربی بررسی کرده است. تحلیل پیام‌های سلامت داخلی نشان می‌دهد در طراحی پیام به ملاحظات زبان‌شناختی کمتر توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health Messages in the Media Case study: Coronavirus

نویسنده [English]

  • Fatemeh Azimifard
Ph.D. in Linguistics, Senior researcher in Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).
چکیده [English]

One of the most important functions of the media is Public education. The media plays an important role in encouraging certain behaviors and habits, especially in the field of health. Therefore, in this field and with an emphasis on "prevention", a variety of media, especially television, are used to broadcast health messages. Of course, depending on individual and social differences, the effectiveness of messages varies from person to person, and thus great care must be taken in choosing the content of the messages. Health message designing is an interdisciplinary field and is a branch of health communication. The most common patterns of health messages are negative and positive patterns and one- or two-way messages. The epidemic of coronavirus has once again highlighted the importance of health messages. In an analytical-descriptive way, the present paper examines health messages in the media (both television and cyberspace) from a linguistic perspective in Iran, France, and Canada. Analysis of health messages shows that less attention has been paid to linguistic considerations in designing messages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Communication
  • Awareness Message
  • Educational Message
  • Persuasive Message
  • Message Presentation Patterns
  • Media