از زبان نسفی؛ بازخوانی پژوهش‌های صورت گرفته درباره عزیزالدین نسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران‌جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران‌مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، پاسخی به حوزه نسفی‌پژوهی است و با هدف آشناسازی عرفان‌پژوهان و دوست‌داران عرفان در ایران، با مطالعات و پژوهش‌های عرفانی ذیل آثار و شخصیت علمی- فلسفی عزیزالدین نسفی، فراهم گردید. در این پژوهش، نسفی‌پژوهی در عرصه‌ آثار خطی، کتب، مقالات(علمی و کنفرانسی) و پایان‌نامه‌ها در ایران از آغاز تا زمان معاصر معرفی می­شود. روش پژوهش حاضر، جستجو بر پایه‌ کلیدواژه‌ «عزیزالدین(عزیز، عزالدین، عزیزبن‌محمد) نسفی» است که با توجه به جستجوی آن در بانک‌های اطلاعاتی مانند مجلات، اسناد، سایت‌ها، کتابخانه‌ها و ... مجموعه آثار مرتبط با نسفی‌پژوهی نیز شناسایی و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیر تحول نسفی‌پژوهی در ایران از نظر زمانی، سیر صعودی دارد و از اواخر دهه 80 و 90، پژوهش‌ها به سوی مقایسه‌ دیدگاه‌های عزیزالدین نسفی با سایر اندیشمندان و متفکران در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف پیش رفت. آسیب‌شناسی در زمینه‌ پایان‌نامه‌ها و مقالات حوزه‌ نسفی‌پژوهی، نشان می‌دهد به دلیل فقدان اطلاعات پژوهشی جامع به منظور غنی‌سازی مطالعات در این حوزه، شاهد تکرار تحقیقات پیشین هستیم. نگارندگان امیدوار هستند این پژوهش بتواند با معرفی آثار به جای‌مانده از عزیزالدین نسفی و تحلیل و تبیینِ تحقیقات و مطالعات علمی عرفان‌پژوهان معاصر در حوزه‌ شخصیت علمی- فلسفی ایشان و تحلیل آثار و اندیشه‌های نسفی، راه میانبر و کوتاهی بر سر راه علاقه‌مندان ترسیم نماید تا بهره‌برداری از این آثار گران‌سنگ، سهل‌الوصول‌تر گردد و از طریق دانشجویان با آشنا شدن نقاط ضعف روش‌شناسی موجود در پژوهش‌های قبلی، بتوانند در جهت رفع آن تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Nasfai Language; Meta-Synthesis the Previous Researches Concerning Aziz-e-Nasafi

نویسندگان [English]

  • Erfan Khasm Afkan Nezam 1
  • Hanieh Sadat Zendeh Bad 2
  • Mohammad Mansour Falamaki 3
1 PhD Condidate of Architecture, Department of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
3 professor, Department of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study is a response to the field of mysticism and it is presented to familiarize mystics and mystics in Iran with mystical studies and research under the works and scientific-philosophical personality of Azizuddin Nasfi. This research deals with the introduction of semiotics in the field of manuscripts, books, articles (scientific and conference), and theses in Iran from the beginning until today. The current research method is searching based on the keyword "Aziz al-Din (Aziz, Ezz al-Din, Aziz bin Muhammad) Nasfi" and according to its search in databases such as magazines, documents, sites, libraries, etc. , a set of works related to qualitative research was identified. And it was evaluated and analyzed in terms of content. The findings of the research indicate that the course of evolution of Nasfiology in Iran has been upward in terms of time, and since the late 80s and 90s, research has progressed towards comparing the views of Azizuddin Nasfi with other thinkers and thinkers in various fields. The fields of pathology in the field of theses and articles in the field of basic studies show that due to the lack of comprehensive research information to enrich studies in this field, we are witnessing the repetition of previous research. The authors hope that by introducing the remaining works of Azizuddin Nasfi and analyzing and explaining the research and scientific studies of contemporary mystics in the field of his scientific-philosophical personality and analyzing Nasfi's works and ideas, a shortcut and a short way will be drawn for it. Those interested in exploiting these precious works will be more available, and in this way, students can learn about the weak points of the methodology in previous research and try to fix them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aziz-e-Nasfi
  • Nasfi Studies
  • Sourceology
  • Review Research
  • Meta-Synthesis