تعداد مقالات: 116

1. درباره آوانویسی پهلوی

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 5-9

محسن ابوالقاسمی


2. انگاره سرو در خیال ایرانی

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 5-26

فاطمه جهان پور


5. انواع صفت فاعلی و مفعولی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 5-9

محسن ابوالقاسمی


7. ساختار اتباع در گویش لای زنگانِ داراب

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 15-24

حسن رنجبر؛ کتایون نمیرانیان


8. نیمرخ زبانی کودکان دارای اتیسم

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 5-16

حوریه احدی


9. زبان ارزیابی در نقد آثار هنری

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 11-27

محمد رضا احمدخانی؛ اکرم دهقان زاده


10. تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه سعدی و ابتهاج با تاکید بر نظام گذرایی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 11-25

محمد عارف امیری؛ حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی


11. نظریه الگوهای شناختی و مفاهیم واژگانی: بنیادها، سازوکارها و کاربردها

دوره 11، 40-41، شهریور 1394، صفحه 17-35

شادی انصاریان؛ پارسا بامشادی


14. زرتشت در آپوکریفا

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 27-34

میلاد جهانگیرفر


16. تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 17-26

ابراهیم بدخشان؛ افشار چشمه چاهی؛ احمد پدرام؛ پروین عزیزی


18. پسوند «-u» در مکالمات و روایت های نوشتاری محاوره ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه شناختی

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 29-44

آتوسا رستم بیک تفرشی؛ محمد عارف امیری


19. مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 35-52

نادیا حاجی پور


22. نامهای مشترک ایرانی و قرقیزی و تغییرات آوایی و نگارشی آنها در زبان قرقیزی

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 39-51

نورگل شایدولایوا؛ عباسعلی وفایی؛ ضیاءالدین تاج الدین


24. جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 27-41

اکبر صیادکوه؛ حسن رنجبر