کلیدواژه‌ها = مقولات پیش نمونه بنیاد
مقوله‌بندی و شناخت

دوره 10، شماره 37، شهریور 1393، صفحه 5-19

آزیتا افراشی