کلیدواژه‌ها = فرا راهبرد و راهبردهای ادب
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد راهبردهای ادب توسط دبیران ایرانی در موقعیت کنش گفتاری «پیشنهاد»

دوره 14، 52-53، تابستان 1397، صفحه 57-82

محمدحسین شرف زاده؛ مجید بنی زمانی