کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی شعر
تعداد مقالات: 1
1. کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر زمستان « اخوان ثالث»

دوره 13، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 81-91

زهرا محمدی؛ ایوب اسماعیل نژاد