کلیدواژه‌ها = ساختارِ اتباع
ساختار اتباع در گویش لای زنگانِ داراب

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 15-24

حسن رنجبر؛ کتایون نمیرانیان