کلیدواژه‌ها = فرهنگ اویم ایوک
تعداد مقالات: 1
1. فصلی در دستور زبان اوستایی

دوره 12، شماره 44، بهار 1395، صفحه 85-102

فرزانه گشتاسب