نویسنده = ������������ ��������
مقایسة ساخت آوایی گونه رسمی و محاوره‌ای زبان فارسی

دوره 8، شماره 30، مهر 1391، صفحه 107-118

وحید مواجی؛ محرم اسلامی