نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل طیفی واکه های ساده گویش گیلکی رشت

دوره 8، شماره 31، اسفند 1391، صفحه 73-87

زهرا عباسی نیلق؛ ماندانا نوربخش


بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده زبان فارسی معیار

دوره 8، شماره 31، اسفند 1391، صفحه 89-104

شهره فشندکی؛ ماندانا نوربخش