نویسنده = فروغ کاظمی
تعداد مقالات: 5
2. واژه بست در زبان شعر

دوره 13، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 69-80

فروغ کاظمی


3. کارکرد هم آیندهای واژگانی در زبان فارسی(با تکیه بر نظم و نثر و متون ادبی)

دوره 13، 48-49، تابستان 1396، صفحه 71-90

فروغ کاظمی؛ فاضله افسری