نویسنده = زهرا محمدی
تعداد مقالات: 2
1. کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر زمستان « اخوان ثالث»

دوره 13، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 81-91

زهرا محمدی؛ ایوب اسماعیل نژاد


2. بررسی دلالت‌های ضمنی درفیلم «مرثیه برف» با رویکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای

دوره 11، 40-41، تابستان 1394، صفحه 5-16

ایوب اسماعیل نژاد؛ زهرا محمدی