نویسنده = �������������� ���������� ��������
ساختار سازه ای و فضای واکه ای گونه های شرق گیلان

دوره 15، شماره 57، شهریور 1398، صفحه 83-96

زهرا محمدی؛ ایوب اسماعیل نژاد نودهی


کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر زمستان « اخوان ثالث»

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 81-91

زهرا محمدی؛ ایوب اسماعیل نژاد