نویسنده = �������� �������� ������������
پولادِ غندی و دیو سپید

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 110-120

کتایون مزدا پور