نویسنده = ������������ ����������
نشانه شناسی فیلم «جامه‌دران» بر اساس دیدگاه رولان بارت

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 59-74

ستاره مجیدی؛ غزاله اسکندری


تحلیل رمان«انگار گفته بودی لیلی» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 67-76

ستاره مجیدی؛ محبوبه قدیمی